Vés al contingut (premeu Retorn)

Campus Diagonal-Besòs

La inauguració del Campus Diagonal-Besòs va tenir lloc el 14 de setembre de 2016 i va donar pas a l’inici de les activitats de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE). Un nou centre de la UPC que aglutina les activitats de docència i de recerca de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB)  i una part de la docència i la recerca vinculada als àmbits de l'enginyeria química i de materials de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB). 

A través del Campus Diagonal-Besòs  es promou un model universitari basat en l'impuls de la recerca i la innovació enfocats cap al sector productiu. El seu objectiu principal és esdevenir-se com un eix vertebrador per potenciar l’activitat econòmica en aquelles àrees de coneixement i sectors productius que resultin estratègics per a Barcelona i Catalunya.

Es preveu que aquesta infraestructura universitària englobi un conjunt de 13 edificis per completar la superfície potencialment edificable de 150.000m2.  Els seus usos previstos seran per crear sinergies entre la docència, la recerca, la transferència de tecnologia, els serveis de la comunitat universitària, i les empreses que donin resposta a les iniciatives emprenedores dins dels eixos temàtics del Campus. 

El Campus, actualment, consta de tres edificis dedicats a la docència i la recerca

Edifici A: Els 27.979m2 acullen, en les seves dotze plantes, instal·lacions per a la docència, i tretze grups de recerca en diferents àmbits de l'enginyeria (biomèdica, electricitat, electrònica i automàtica industrial, energia, materials, mecànica i química).

Edifici C: De vuit plantes i amb 11.619 m2, acull sis grups de recerca en energia, materials i nanotecnologia i una petita part del Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala de Barcelona.

Edifici I: També amb vuit plantes i una superfície de 13.202m2, hi estan instal·lats vuit grups de recerca, tres dels quals treballen en l'àmbit de l'enginyeria de materials i cinc en el d'enginyeria química. A més, acull a la planta -1 la major part del Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala de Barcelona.

L'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE)

Projectes per al desenvolupament del Campus Diagonal-Besòs